top of page
hello.
we design things.
RR_Logo.png

LV

Theroud - mēs esam freelance dizaineru apvienība. Cilvēki, kurus vieno līdzīga vīzija par dizaina tapšanas principiem, kvalitātes standarti, kā arī pieredze šajā nozarē. 

Piedāvājam plašu grafiskā dizaina pakalpojumu klāstu. Izstrādājam logo, vizuālās identitātes, auto aplīmēšanu, korporatīvā stila izstrādi, iepakojuma dizainu, bukletus, plakātus un citus dizaina projektus. 

ENG

Theroud - we are a group of freelance designers. People connected by similar vision of how design should be created. We strive by quality standards resulted by many years of experience in field. 

We offer wide range of graphic design services. Such as logo, visual identity, car wraps, creation of corporate style, packaging design, leaflets, posters and many other graphic design projects. 

bottom of page